poniedziałek, 1 lutego 2010

VI OKL "Złoty Środek Poezji"ŚSSK Środek ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Literacki"Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009

Regulaminu konkursu:

1.Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2009, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 30 kwietnia 2010 r.
2.Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.
3.Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
4.Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek adres i telefon, bądź e-mail autora.
5.Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski - przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kudyba i Artur Fryz - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna nagrody o łącznej wartości 12.000 złotych. Zakładany podział nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Kutna określa się w sposób następujący: I nagroda - 5000 zł, II nagroda - 3000 zł, III nagroda - 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna - 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
6.Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 26 czerwca 2010 roku podczas VI Festiwalu "Złoty Środek Poezji" w Kutnie.
7.Adres, na który należy wysyłać książki: ŚSSK Środek Aleksandra Rzadkiewicz, 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 3/35. Telefon i e-mail Organizatora: tel. kom. 600 473 491, e-mail: wandea@onet.pl

Aleksandra Rzadkiewicz
Prezes ŚSSK Środek
0600473491 http://www.srodek.pl/

informacja nadesłana

2 komentarze:

  1. Martwi mnie ten fakt, że prawie każdy poeta jest krytykiem literackim. W praktyce oznacza to, że poeci - debiutanci pragnąc się przypodobać danemu poecie - krytykowi piszą pod Niego. Jeżeli kocha rozpamiętywać się w śmierci, to w poezji dominuje śmierć. Większość poetów uważa siebie za najlepszego poetę,inni którzy reprezentują inny model pisania niż poeta - krytyk, uważani są za nie przystających .Oprócz tego zauważam,że w wielu konkursach występują Ci sami poeci - krytycy.Jak wszędzie, tak i w konkursach, preferowani są podobni a nie inni.Jakim cudem ma zaistnieć genialny poeta, ponadprzeciętny, skoro i tak w tym stadzie "kruków " nikt nie jest się w stanie przebić.Bo bezpieczniej drukować jest tomiki, mijające bez echa, z małymi wyjątkami, niż samemu okazać się poetą nie na miarę geniusza. Nasz kraj ogarnęła nie zdrowa konkurencja. Zwyciężają ludzie przeciętni we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Myślę, że jest to celowe.Poezja, to groźna broń. Lepiej mieć ją pod kontrolą.Zwyciężają jednak po tej samej linii.Często, tak jest,że z góry wiadomo, kro zwycięży. Reszta jest milczeniem . Mój kuzyn jest krytykiem, czasami uchyla rąbka tajemnicy.

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę o to, o czym Pan(i) pisze nie dbać i robić swoje. Jeśli nawet Pańskie/Pani świetne wiersze nie zostały jak dotąd dostrzeżone, niesłusznie zmarginalizowane lub w ogóle nie odkryte, przyjdzie taki czas, że krytyka upomni się o nie. Jeśli są słabe, tłumaczenie ich słabości "okolicznościami" i tak będzie prowadzić na manowce.

    piotr

    OdpowiedzUsuń