środa, 10 marca 2010

Pomieszczenie - nowość Kwadratury


Wydawnictwo Kwadratura zaprasza 18 marca 2010 r. o godz. 18.00 do Łódzkiego Domu Kultury (ul. Traugutta 18, sala 221) na premierę książki poetyckiej Joli Sowińskiej-Gogacz pt. „Pomieszczenie”. Warstwę plastyczną książki tworzą obrazy Doroty Kiermasz.

Jola Sowińska-Gogacz.
Urodzona wiosną 1971 roku. Zadebiutowała w roku 1992 tomikiem poezji Przednieble, wydanym przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i autorka pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat kinematografii islandzkiej (antropologiczna analiza czterech filmów Fridrika T. Fridrikssona). Od roku 1999 członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów. Publikacje w „Tyglu Kultury”, „Kwartalniku Filmowym”, w zbiorze esejów „Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym” oraz w almanachach poezji grupy literackiej Centauro. Nie bierze udziału w konkursach literackich. Mieszka w Łodzi.
Obecna książka jest powrotem po 19 latach do świata poezji.

„Wiersze Joli Sowińskiej-Gogacz cechuje niezwykła metaforyka i panowanie nad słowem. Obraz świata wyłania się w procesie przeżywania pozornie znanej rzeczywistości. Liczy się każdy przedmiot, zdarzenie, ruch. Jak w rozbitym lustrze - rozpoznajemy portret rzeczywisty, ale jego elementy są „przesunięte”. Przeżywanie (można je tu nazwać także wrażliwością) nie nosi cech buntu, niezgody na oboczność poszczególnych odłamków, przeciwnie - pozwala scalić świat w nowy, uwewnętrzniony ład.
Autorka „Pomieszczenia” swobodnie porusza się w namacalnym i mierzalnym areale spraw
i rzeczy, lecz wie, że ostatecznie ich znaczenie jest w niej samej. Daje wyraźnie do zrozumienia, że to, na co patrzymy ze wspólnego punktu, jest przeżyciem niejednym”
– z recenzji Hanny Prosnak

Dorota Kiermasz.
Urodzona jesienią 1979 roku w Katowicach. Absolwentka liceum plastycznego – specjalizacja snycerstwo. W roku 2006 uzyskała dyplom Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera i w Pracowni Wklęsłodruku prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. W 2008 roku ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Informatyki
i Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu grafiki komputerowej. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.
Zajmuje się malarstwem i grafiką, łącząc różne idee i techniki. W jej twórczości przedstawienia odwołują się do poszukiwań człowieka przez człowieka, jego odwiecznej chęci panowania poprzez podporządkowywanie. Autorka komponuje płaszczyzny, zestawiając zdecydowane kolory z głęboką czernią. Geometryczne formy przeciwstawiają się piktogramom-pionkom. Opozycje stanowią tu podstawę zarówno kompozycji, jak i sposobu tworzenia.

Spotkanie poprowadzi Piotr Grobliński.

Wstęp wolny!


Jola Sowińska-Gogacz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz