środa, 3 czerwca 2009

Antologie, antologie


Autor: Piotr Gajda

Organizatorzy konkursów poetyckich, w których brałem udział są jednocześnie wydawcami antologii poetyckich będącymi ich pokłosiem. Pierwszą z nich jest pozycja pt: „O Pióro Pelikana – I Łowicki Przegląd Twórczości Literackiej” wydana nakładem Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Antologię opatrzył wstępem Henryk Pustkowski (poeta, krytyk, doktor nauk humanistycznych). Oto, co pisze on o Robercie Miniaku (laureacie I nagrody); „Może nie miejsce i czas tutaj (we wstępie – przypis P.G.) na próby rysowania „pokoleniowej poetyki”, ale nie bez przyczyny najwyżej oceniliśmy zestaw (…) Miniaka, zanurzony w „pamięci dzieciństwa”. W jakiejś kulturowej, a zarazem ludzkiej archeologii, w pokładach torfu, który jest trochę diabelski, ale przecież zwiastuje „czarne wesele”. Są tu znakomite metaforyczne przejścia, metaforyczne „szwy” scalające tkankę pamięci (wiersz „Szwy”) w dramatyzm rysowanego zdarzenia wprowadzające empatyczne pocieszenie („nie płacz, wszystko mi mówi, że nie umarł/prześlizgnął się po Styksie jak nartnik…”). Jest też kilka słów o poezji Izy Kawczyńskiej (wyróżnienie); „Wspaniała fraza, z pozoru spokojna, rozlewna, ale nasycona dynamiczną metaforyką, prowadzenie poetyckiej narracji świadczące o kulturowej dojrzałości, znakomite pointowanie wiersza – to uchwytne elementy charakteryzujące zestaw (…) Izabeli Kawczyńskiej. Wróżę tej poetyce a przede wszystkim Autorce rychłe rozpoznanie i niemałe sukcesy.” Skądinąd to słuszna diagnoza – Iza niedługo po udziale w łowickim konkursie, zdobyła II nagrodę w „Złotym Środku Poezji” (na najlepszy debiut poetycki roku 2008). Henryk Pustkowski wymienia (poświęcając im po kilka zdań) oprócz wspomnianych powyżej autorów także Michała Kozłowskiego z Wrocławia (II nagroda), Katarzynę Dybżyńską ze Świdnika (wyróżnienie) i Grzegorza Chwieduka z Kępic (III nagroda). W sumie antologia zawiera wiersze 15 poetów (laureatów 3 pierwszych nagród i 12 wyróżnień). Szczególną uwagę zwróciłem na lirykę Izy Kawczyńskiej, Karoliny Kułakowskiej, Pawła Podlipniaka i Karola Graczyka. W wydawnictwie znalazły się i moje wiersze – utwory, które ostatecznie trafiły do mojego poetyckiego debiutu. Drugie wydawnictwo, to antologia pt: „Anioły nad Pragą”, zawierająca teksty nagrodzone i wyróżnione w pierwszej edycji OKP „Prawy Brzeg”, w tym trzy nowe wiersze mojego autorstwa, które znajdą się w moim nowym projekcie poetyckim. W antologii znalazło się wiele interesujących wierszy autorstwa m.in. Karola Graczyka (wyróżnienie), Teresy Radziewicz (wyróżnienie), Pawła Podlipniaka (wyróżnienie), Radosława Wiśniewskiego (III nagroda), Czesława Markiewicza (III nagroda) i Agnieszki Smołuchy (II nagroda), której wróżę w przyszłości wiele sukcesów poetyckich. Publikacja ukazała się nakładem Domu Kultury Praga (który jest także wydawcą „Notatnika Satyrycznego”, gdzie również wydrukowano nagrodzone wiersze).


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza