czwartek, 11 czerwca 2009

Tuwim na letnisku


Autor: Piotr Gajda

Zostaliśmy zaproszeni przez Zbigniewa Milczarka do wzięcia udziału w Pikniku Tuwimowskim „Od zachwytu do tęsknoty – poetyckie powroty Juliana Tuwima na letnisko”. Recytując wiersze Tuwima oddamy hołd „staremu mistrzowi”. W programie oprócz recytacji w wykonaniu zaproszonych gości znajdą się także pieśni do słów Poety w interpretacji uczniów z Gimnazjum w Inowłodzu, Lubochni, Smardzewicach i SP nr 13 w Tomaszowie Maz. oraz prezentacja multimedialna: „Stacja klimatyczna Inowłódz”. Impreza jest częścią projektu „Okolice Tuwima – integracja malowana wrażliwością słowem poety” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są Bronisław Helman prezes Stowarzyszenia Dolina Pilicy i wspomniany już Zbyszek Milczarek (polonista i bibliofil), który wcześniej zrealizował poetyckie prezentacje pt.; „Siódma jesień z Julianem Tuwimem”, „Wieczór poezji Józefa Czechowicza” czy „Bruno S. – skromny geniusz z Drohobycza”. Piknik rozpocznie się 13 czerwca 2009 roku o godzinie 17.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nowy Dwór” w Zakościelu.

(link)
-------

* Zbigniew Milczarek – urodził się w Tomaszowie Mazowieckim w 1971 roku. Ukończył polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował w 1996 r. w lubelskim „Akcencie" esejem „Wyalienowanie z samotności" - Schulzowska próba dialogu (o prozie Brunona Schulza). Od 2004 r. współpracuje z Polonistycznym Centrum Naukowo-Informacyjnym im. Igora Menioka w Drohobyczu (Ukraina). Brał udział w dwóch Międzynarodowych Festiwalach Brunona Schulza, które odbywały się w rodzinnym mieście autora Sklepów cynamonowych. Prezentował na nich swoje książki z serii „telegramy stamtąd": Archeologię wiosennej kosmogonii (Tomaszów Mazowiecki 2004) i Schulzowską kaligrafię (Tomaszów Mazowiecki 2005). Jest także redaktorem, wydawcą i współautorem książki Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie (Tomaszów Mazowiecki-Lublin-Drohobycz 2005). Wydał dwie publikacje bibliofilskie poświęcone rodzinnemu miastu. Pierwsza z nich to polsko-francuskie wydanie wiersza Juliana Tuwima Przy okrągłym stole w tłumaczeniu Jacquesa Burko (Tomaszów Mazowiecki 2007). Druga to Wieczór poezji Józefa Czechowicza (Tomaszów Mazowiecki 2007). Autorem projektów graficznych wszystkich wydanych przez Z. Milczarka książek jest Włodzimierz Rudnicki. Znajdują się one w księgozbiorach najbardziej znanych polskich bibliofilów. Dotarły też poza granice Polski (m.in. do: Drohobycza, Toledo, Paryża, Tokio, Belgradu, Madrytu, Lwowa i Barcelony). W 2008 roku ukazała się książka Z. Milczarka S jak Szeherezada, poświęcona Brunonowi Schulzowi.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza