czwartek, 16 lipca 2009

Protest


Autor: Piotr Gajda

5 lipca br. Robert Rutkowski przesłał mi maila p.Krzysztofa Kuczkowskiego odnoszącego się do sprawy zawieszenia audycji Wacława Tkaczuka zatytułowanej „Wiersze z gazet i czasopism” ukazującej się nieprzerwanie od 18 lat w Radiowej „Dwójce”. Oto jego treść:

„Drodzy Koledzy i Przyjaciele,
w sobotę 27 czerwca miała miejsce ostatnia, po 18. latach nieprzerwanego ukazywania się w eterze, emisja audycji Wacława Tkaczuka "Wiersze z gazet i czasopism". Ile ona znaczy dla poezji, poetów i czasopism literackich wiecie sami. Mieliśmy w radiu mało, teraz nie mamy nic. Audycja zawieszona jest na czas wakacji, tj. do 26 września, ale wszystko wskazuje na to, że już nigdy nie wróci do sobotniej ramówki (nieoficjalnie mówi się o przedłużeniu letniej ramówki do końca roku). Trudno się z tym pogodzić, więc proszę o przyłączenie się do protestu polegającego na wysłaniu krótkiego liścika do dyrektora radiowej Dwójki, p. Pawła Milcarka. W załączniku przesyłam list, który sam wysłałem, można się nim posłużyć jako wzorem, można go po prostu skopiować i wkleić, można posłużyć się którąś jego cząstką, można go przeredagować i wpisać swoją refleksję, ale przede wszystkim, wysyłając, trzeba pod listem wpisać swoje imię nazwisko i miejsce zamieszkania. W temacie wiadomości można wpisać: Wiersze z gazet i czasopism.
Niżej adresy internetowe, na które można wysłać list.
Dziękuję i pozdrawiam -
Krzysztof Kuczkowski”
pawel.milcarek@polskieradio.pl
dyrektor.dwojka@polskieradio.pl

A oto wspomniany list z załącznika:

Sz. P.
Paweł Milcarek
Dyrektor Programu 2. Polskiego Radia
__________________________________

„Szanowny Panie Dyrektorze
ze smutkiem i rozczarowaniem przyjąłem informację o zawieszeniu na czas wakacji emisji sobotniej audycji literackiej „Wiersze z gazet i czasopism”. Znakomicie wybierane wiersze, szybka reakcja typu: „wczoraj na papierze, dziś w eterze”, erudycyjne i jedyne w swoim rodzaju komentarze prowadzącego, wybitni lektorzy, wszystko to sprawiało, że audycja red. Wacława Tkaczuka była w wielu inteligenckich domach „lekturą obowiązkową”. Zawieszenie, lub co gorsza, a czego można się obawiać – zaprzestanie emisji wydaje się mi i wielu moim kolegom i przyjaciołom znaczącą stratą intelektualną, ale i istotnym obniżeniem wartości Programu, którym Pan kieruje.
Mam przekonanie, że oszczędności poczynione na tej właśnie audycji kondycji finansowej radia nie poprawią. Ruch wywołany zmianami jest pozorny, a straty – kulturowe, misyjne – duże. Dlatego proponuję raz jeszcze rozważyć celowość zawieszenia cotygodniowej audycji „Wiersze z gazet i czasopism”.

Łącząc wyrazy poważania –


W międzyczasie sprawa nabrała szerszego kontekstu, w środę - 8 lipca 2009 roku - radiowa Dwójka zamilkła na 24 godziny. Był to protest zespołu Programu 2 Polskiego Radia przeciwko dramatycznemu spadkowi finansowania jej misji. Pogarszająca się sytuacja finansowa radiowej Dwójki zmusiła dziennikarzy do tej wyjątkowej formy protestu – swój apel kierowali do słuchaczy, przyjaciół, środowisk twórczych, kolegów dziennikarzy i tych, którzy decydują o losie publicznych mediów. "W tym roku nie stać nas już na organizację Festiwalu Muzycznego Polskiego Radia, z anteny znika twórczość współczesna, zarówno literacka, jak i muzyczna”.

Z powodu wyjazdu p. Krzysztofa Kuczkowskiego dopiero w dniu wczorajszym otrzymałem od niego zgodę na umieszczenie treści wspomnianego maila i wystosowanego do Dyrektora Programu 2. Polskiego Radia listu na „Białej fabryce”. Cel jest szczytny, warto oprotestować decyzję dysydentów skierowaną przeciwko polskiej kulturze!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza